Doelstelling

Gepubliceerd: donderdag 26 maart 2015

De "Eerste Hulp Bij Ongelukken bevorderen", in de ruimste zin van het woord, geld als belangrijkste doel van de EHBO vereniging Onderbanken.
Daarnaast heeft de vereniging ook nog een aantal specifieke doelstellingen:

  • Het verlenen van verantwoorde eerste hulp bij ongevallen
  • Het opleiden van mensen tot gediplomeerd EHBO-er
  • De mogelijkheid bieden om het diploma periodiek te verlengen
  • Het ondersteunen van evenementen in Onderbanken