Voorwaarden 'EHBO bij evenementen'

Voorwaarden ‘EHBO bij evenementen’

 1. EHBO vereniging Onderbanken, biedt aan een organisatie hulp van ‘goede’ kwaliteit. Dit houdt in dat de EHBO Onderbanken vrijwilligers inzet die voldoen aan de eisen geformuleerd door het landelijk Oranje Kruis.
  Dit betekent dat er altijd hulpverleners worden ingezet met een geldig eenheidsdiploma EHBO (oranje kruis) en een reanimatiediploma + AED.

 2. EHBO Onderbanken maakt met een organisatie vooraf afspraken over de kosten voor een hulpverlening op basis van de tarieven ‘EHBO bij evenementen’.

 3. De kosten die EHBO Onderbanken berekend aan een organisatie zijn relatief laag. De EHBO Onderbanken berekend deze kosten alleen om kostendekkend te kunnen functioneren.

 4. EHBO Vereniging Onderbanken maakt onderscheid in tarief tussen commerciële organisaties en niet- commerciële organisaties
  Voor feestdagen zie tarieven.

 5. Aanvragen  voor EHBO bij Evenementen dienen uiterlijk 6 maanden voor aanvang van het evenement te worden ingestuurd, middels een volledig ingevuld en ondertekent  ‘aanvraagformulier EHBO’. Deze geldt tevens als hulpverleningsovereenkomst en als bevestiging van gemaakte afspraken.

 6. Wanneer in een uiterst geval EHBO vereniging Onderbanken om een of andere reden niet kan voldoen aan een verzoek om EHBO bij evenementen, wordt de organisatie hierover ruim (uiterlijk 1 week) van tevoren schriftelijk, in kennis gesteld.

 7. EHBO vereniging Onderbanken heeft naast de EHBO hulpverlening bij evenementen nog vele andere taken o.a.
  Opleidingen EHBO, Reanimatie, AED.
  EHBO Onderbanken houdt zich dan ook te allen tijde het recht voor om de EHBO hulpverlening bij evenementen onmiddellijk te staken, indien dit noodzakelijk wordt geacht betreffende de veiligheid van genoemde personen.

De aanwezige ehbo-ers worden door de organiserende vereniging voorzien van eten en drinken.

Met vragen en / of opmerkingen kunt u zich wenden tot:

EHBO vereniging ONDERBANKEN
Coördinatie EHBO bij evenementen
Bouwbergstraat 83
6451 GK  Schinveld             Tel: 06-44948285